DEDIŠČINA

 • Kočevje, Šeškov dom
  Kočevje, Šeškov dom
  Kočevje, Šeškov dom

  Mesto Kočevje leži ob jezeru, obkrožajo pa ga obsežni gozdovi z ostanki pragozda. Na glavnem trgu stoji mogočna cerkev svetega Jerneja. Za grobo klesanim kamnitim pročeljem se skriva barvita notranjščina z začetka 20. stoletja. Na drugi strani mesta je ohranjena nekdanja grajska kapela. Na zunanji strani cerkve svetega Rešnjega telesa je prikaz mejnikov v zgodovini Kočevske dežele od 14. do 20. stoletja. Stalna razstava v Pokrajinskem muzeju v obnovljenem Šeškovem...


   
 • RIBNICA
  RIBNICA
  RIBNICA

  Zvonika cerkve svetega Štefana v Ribnici se dvigujeta visoko nad staro mesto. Kot prafara je bila Ribnica že v 9. stoletju osrednje mesto zahodne dolenjske pokrajine, ki se je raztezala od Ljubljanskega barja do reke Kolpe. Starodavno obzidje gradu iz 10. stoletja obkroža park, posvečen zgodovinskim osebnostim iz Ribniške doline. Med njimi so skladatelj Jacobus Gallus, jezikoslovca dr. Ivan Prijatelj in Stanislav Škrabec ter prvi slovenski kartograf Peter Kozler. V gradu je...


   
 • Črnomelj
  Črnomelj
  Črnomelj

  Osrednje belokranjsko mesto. Nastalo je na pomolu med okljuki reke Lahinje in Dobličice, ki je omogočal varno poselitev od pozne bronaste dobe dalje. V času turških vpadov je bilo pomembno vojaško oporišče. V starem mestnem jedru izstopajo grad, komenda, Stoničev grad ter cerkvi sv. Petra in sv. Duha. Črnomelj je tudi kulturno središče, znano po tradicionalnem jurjevanju, ki v juniju privabi folklorne skupine od blizu in daleč.


   
 • Kostanjevica na Krki
  Kostanjevica na Krki
  Kostanjevica na Krki

  Čeprav bližnja okolica Kostanjevice slovi po bogatih arheoloških najdbah, ki dokazujejo obstoj poselitve od najstarejših obdobij prazgodovine do antike, segata nastanek in razcvet mesta na otoku šele v obdobje srednjega veka. Nastanek naselbine je tesno povezan s koroško dinastijo Spanheimov, ki so na začetku 12. stoletja pridobili obsežna ozemlja ob spodnjem toku reke Krke, na meji med nemško državo in ogrskim kraljestvom, in zgradili za obrambo svojih posestev,...


   
 • Metlika
  Metlika
  Metlika

  Metlika je slikovito staro mesto, ki je dobilo mestne pravice leta 1365. V času turških vpadov je bila ena pomembnih obrambnih točk. O pestri preteklosti mesta priča staro mestno jedro z gradom, župnijsko cerkvijo sv. Nikolaja, župniščem, komendo in številnimi trškimi stavbami. V gradu je Belokranjski muzej z bogato arheološko in etnološko zbirko ter gasilski muzej. V mestu je tudi znana vinska klet z izborom uveljavljenih belokranjskih vin.


   
 • Novo mesto
  Novo mesto
  Novo mesto

  Novo mesto je živahno gospodarsko, kulturno in politično središče Dolenjske. Najstarejši sledovi poselitve na območju mesta segajo v 10. stoletje pr. n. št.. Staro mestno jedro je nastalo v okljuku reke Krke, po pridobitvi mestnih pravic leta 1365. Posebnost osrednjega mestnega trga so arkadno oblikovana pritličja pročelij meščanskih hiš, v katerih so številne trgovine in lokali. Veduto mesta najbolj zaznamuje kapiteljska cerkev, v kateri je Tintorettova...


   
 • Piran
  Piran
  Piran

  Piran spominja na Benetke, saj so Benečani ravno v tem mestu Slovenske Istre pustili svoj najvidnejši pečat. Samostan sv. Frančiška z znamenitim križnim hodnikom, kjer potekajo poleti Piranski glasbeni večeri, so gradili med 14. in 19. stoletjem. Osrednji mestni trg je poimenovan po znamenitem violinistu Giuseppeju Tartiniju, ki se je rodil v Piranu leta 1692. Tartinijev trg je dobil svojo podobo v drugi polovici 19. stoletja, ko so zasuli mandrač. Okoli trga so zgradili najpomembnejše...


   
 • Izola
  Izola
  Izola

  Izola je bila tako kot Koper nekoč otok, med otokom in obalo pa so bila solna polja. Mesto je imeloobzidje, ki so ga porušili na prehodu iz 18. v 19.stoletje. V času beneške vladavine je v Izoli prebivalo nekaj znamenitih osebnosti in družin. Kartograf Pietro Coppo je leta 1529 izdelal prvi zemljevid Istre in jo tudi opisal. Iz družine Besenghi degli Ughi izhaja pesnik Pasquale. Besenghijeva palača (v Gregorčičevi ulici) je danes najlepša mestna zgradba. Posebej pomembni...


   
 • Koper
  Koper
  Koper

  Koper je največje mesto Slovenske Istre. V zgodovini je imel vedno pomembno vlogo zaradi svoje strateške lege. Nekoč je bil otok, s kopnim pa so ga povezali v začetku 19. stoletja. Benečani so mu vladali od 13. do konca 18. stoletja. Takrat se je izoblikovalo mestno jedro z znamenitimi gotskimi, renesančnimi in baročnimi stavbami. V Pretorski palači iz 15. stoletja, ki stoji na osrednjem Titovem trgu, je bil nekoč sedež mestnih oblasti. Po obnovi leta 2001 je ponovno prevzela svojo...