DEDIŠČINA

 • Hrastovlje
  Hrastovlje
  Hrastovlje

  Hrastovlje so znane po srednjeveških freskah v cerkvi sv. Trojice iz 13. stoletja. Najznamenitejši je Mrtvaški ples, katerega sporočilo je, da smo pred smrtjo vsi enaki. Upodobila sta ga Janez iz Kastva in njegova delavnica leta 1490. Ostale slikarije uprizarjajo podobe iz Stare zaveze. Cerkev sv. Trojice obkroža obzidje iz 16. stoletja z dvema obrambnima stolpoma, ki je vas branilo pred Turki. V kraju stoji tudi kip istrske žene Šavrinke, delo domačega akademskega...


   
 • CERKEV VSEH SVETNIKOV
  CERKEV VSEH SVETNIKOV

      Cerkev Vseh svetnikov stoji sredi pokopališča na vrhu rečnega polotoka in je značilen primer sakralne arhitekture v jugovzhodnem delu Bele krajine. Skupini podružničnih cerkva na tem območju ob Kolpi so skupni zvoniki z odprtimi linami (zvonice), ki se dvigujejo nad vhodno fasado. Tak motiv je značilen za sakralno dediščino Primorja, tudi Kočevskega, v Beli krajini pa ga lahko pojasnimo z umetnostno odprtostjo dežele proti morju, zlasti...


   
 • STIČNA - SAMOSTANSKA CERKEV IN KRIŽNI HODNIK
  STIČNA - SAMOSTANSKA CERKEV IN KRIŽNI HODNIK
  STIČNA - SAMOSTANSKA CERKEV IN KRIŽNI HODNIK

    SAMOSTANSKA CERKEV Začetki samostanske cerkve Žalostne Matere Božje in njena stavbna zgodovina so zaradi številnih ohranjenih pisnih virov dobro znani. Njena gradnja je pod vodstvom zidarja (cementariusa) Mihaela verjetno stekla kmalu po ustanovitvi samostana leta 1136, dograjena pa je bila dve desetletji kasneje, ko so jo 8. julija 1156 svečano posvetili. Mogočna romanska stavba je bila izjemen arhitekturni spomenik svojega časa na Slovenskem. Predstavljala je triladijsko...


   
 • STIČNA - SLOVENSKI VERSKI MUZEJ
  STIČNA - SLOVENSKI VERSKI MUZEJ
  STIČNA - SLOVENSKI VERSKI MUZEJ

  Začetki Slovenskega verskega muzeja segajo v 80. leta 20. stoletja. Pobudnica za njegov nastanek je bila Cistercijanska opatija v Stični. Iz posameznih bogatih zbirk, pridobljenih širom po Sloveniji z donacijami, volili, odkupi, hrambo, se je muzej razvil v institucijo, ki sistematično zbira, hrani, razstavlja in restavrira premično sakralno dediščino, zato zanjo v muzeju skrbijo strokovnjaki različnih strok. Slovenski verski muzej obsega 2.500 m2. Svoje prostore ima v stari...


   
 • ŠENTRUPERT
  ŠENTRUPERT
  ŠENTRUPERT

  ŠENTRUPERT NA DOLENJSKEM V osrednjem delu Mirnske doline, v bližini prometne poti med Trebnjem in Sevnico, se je razvilo naselje, ki je svoje ime dobilo po cerkvenem patronu sv. Rupertu prvem škofu v Salzburgu. Vendar se je ime Šentrupert uveljavilo šele v 14. stoletju, prej pa so ga imenovali po gradu Škrljevo, kjer je bilo v visokem srednjem veku upravno središče obsežne fevdalne posesti. Leta...


   
 • VESELA GORA
  VESELA GORA
  VESELA GORA

  Pogled na Veselo Goro Pogled v kupolo Glavni oltar Oltar sv. Janeza Nepomuka Sv. Frančišek v nebeški slavi Personifikacija radodarnosti Sv. Frančišek ozdravi ženo Rakovniško znamenje z Veselo Goro Križev pot Barbova graščina Upodobitev Vesele Gore iz leta 1871 (akvarel) CERKEV SV. FRANČIŠKA KSAVERIJA Romarska cerkev sv. Frančiška Ksaverija stoji na vrhu razglednega griča...


   
 • TRI FARE V ROSALNICAH
  TRI FARE V ROSALNICAH
  TRI FARE V ROSALNICAH

  ROMARSKO SREDIŠČE TRI FARE V ROSALNICAH Znamenita božja pot Tri fare se nahaja v ravninskem severovzhodnem delu naselja Rosalnic pri Metliki. Romarski kompleks se odlikuje po treh gotskih cerkvah, stisnjenih znotraj visokega pokopališkega obzidja, ki je verjetno deloma še ostanek protiturškega tabora. Cerkve stojijo vzporedno ena zraven druge: severna cerkev je posvečena Žalostni Materi božji, srednja nosi patrocinij Glej človek (Ecce homo), južna pa Lurške...


   
 • Zaplaz nad Čatežem
  Zaplaz nad Čatežem
  Zaplaz nad Čatežem

  ROMARSKA CERKEV MATERE BOŽJE NA ZAPLAZU Romarska cerkev na Zaplazu z vzhoda Notranjščina romarske cerkve na Zaplazu Kip Marije z glavnega oltarja Kapelica ob Marijinem studencu Župnijska cerkev na Čatežu Glavni oltar sv. Mihaela Znamenita božjepotna cerkev Matere božje stoji na nižjem vrhu Zaplaškega hriba severozahodno od Čateža. Pot do nje vodi iz vasi, kjer v vznožju hriba zidana portalna...