KAKO SE VKLJUČITI?

Spoštovani uporabnik oziroma poslovni partner !

Nedavne raziskave Eurobarometra št. 328 (2011) o motivih in razlogih Evropejcev glede izbora svoje destinacije za potovanje z namenom preživljanja prostega časa so pokazale, da je največji delež vprašanih (32 %) izpostavil »atraktivno lokacijo in kvalitetno okolje« kot ključni motiv pri svojem izboru. Sledita kulturna dediščina (27 %) in možnosti za zabavo oziroma aktivno preživljanje prostega časa (14 %) kot naslednja pomembna dejavnika za odločitev o svoji priljubljeni destinaciji.

Ista raziskava je pokazala, da trend povpraševanja po produktih kulturnega turizma še vedno narašča in se giblje nekje med 10 in 15 % na letni osnovi. Vse to dokazuje, da morajo vsi tisti, ki želijo ponujati svoje turistične proizvode v 21. stoletju na domačem, evropskem oziroma svetovnem tržišču, prisegati na ponudbo avtentičnih, visoko kvalitetnih in doživetih turističnih proizvodov, sicer se vlaganje le težko poplača. V današnjem času, ko je še tako oddaljen kotiček na zemeljski obli dostopen skoraj vsakemu posamezniku in ko se le stežka kaj skrije radovednemu in raziskovalnemu očesu globalnih popotnikov, se le-ti čedalje bolj odgovorno odzivajo na mnoštvo ponudbe za doživetje avtentičnih lokalnih okolij, ki se ponujajo kot »nepozabne počitnice«. Izkušnje kažejo, da se na turistične proizvode, ki ponujajo kvalitetno in čuvano okolje ter ohranjeno naravno in kulturno dediščino, v večini evropskih držav odziva okoli 75 % višje izobraženega turističnega tržišča (sedma in višja izobrazbena stopnja). Zato je odgovornost za resnično avtentična in prvinska doživetja toliko večja. Tak gost se bo v primeru »slabe izkušnje« odzval z odhodom na druge, kvalitetnejše destinacije, ki ga po elementih izbora pač bolj zadovoljujejo.

V Sloveniji so se prizadevanja in pionirsko delo na razvoju produktov Po poteh dediščine začela v letu 1995, ko je prišla pobuda za sodelovanje v tem mednarodnem projektu s strani partnerjev iz Velike Britanije ter bila podprta s strani Evropske komisije. Ideja je padla na plodna tla najprej na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer jo je podprla takratna Območna gospodarska zbornica Novo mesto. Ta je bila nosilni partner celih štirinajst let. Projekt Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine je kljub mnogim pomislekom postavil temelje za razvoj turističnega produkta te destinacije in se kasneje razširil na številna območja drugje po Sloveniji in tudi čez mejo na območja bivše skupne države (Kočevsko-ribniško območje, Slovenska Istra in Dolina v Italiji, itd…). Cilji vseh teh aktivnosti so bili oblikovati turistično ponudbo v lokalnem okolju, do tedaj večinoma relativno nepoznanih turističnih območij, ki je temeljila na vključevanju vsebin naravne in kulturne dediščine ter t.i. žive dediščine, torej načina vsakodnevnega življenja lokalnega prebivalstva. Aktivnosti so v večini okolij in v nekaj letih uspele pridobiti zaupanje tako lokalnih kot nacionalnih deležnikov, ki so sodelovali pri participativnem in partnerskem načrtovanju ter managementu vseh aktivnosti.

Strokovni team z več kot dvajsetletnimi izkušnjami dela na tem področju je razvij interaktivno spletno stran, katere osnovni namen je vzpostaviti ponudbo, ki temelji na načelih trajnostnega turizma in participativnega načrtovanja. Interaktivno zasnovana metodologija vam omogoča da pod budnim nadzorom in ob usmeritvah izkušene ekipe oblikujete turistično ponudbo v vašem lokalnem okolju, kjer bosta nosilna elementa naravna in kulturen dediščina ter način življenja tamkajšnjih prebivalcev. Vabimo vas, da nas kontaktirate in dogovorili se bomo za sodelovanje, ki vam bo prineslo nove razvojne priložnosti v vaših lokalnih okoljih. Predstavili vam bomo tudi naše izkušnje in vse pasti  pri razvoju tovrstnih turističnih produktov.

Še enkrat prijazno vabljeni – ne obljubljamo čudežev temveč odgovoren in resen poslovni odziv, ki vas ne bo razočaral….