O projektu, dediščni

KRAJINSKI PARK LAHINJA obsega naravno ohranjeno območje povirja zgornjega toka reke Lahinje, kjer se prepleta vrsta različnih kraških pojavov. Posebej je zavarovanih 7 naravnih spomenikov, dva naravna rezervata in pet kulturnih spomenikov. 


Več ...