DEDIŠČINA

 • Kočevje, Šeškov dom
  Kočevje, Šeškov dom
  Kočevje, Šeškov dom

  Mesto Kočevje leži ob jezeru, obkrožajo pa ga obsežni gozdovi z ostanki pragozda. Na glavnem trgu stoji mogočna cerkev svetega Jerneja. Za grobo klesanim kamnitim pročeljem se skriva barvita notranjščina z začetka 20. stoletja. Na drugi strani mesta je ohranjena nekdanja grajska kapela. Na zunanji strani cerkve svetega Rešnjega telesa je prikaz mejnikov v zgodovini Kočevske dežele od 14. do 20. stoletja. Stalna razstava v Pokrajinskem muzeju v obnovljenem Šeškovem...


   
 • RIBNICA
  RIBNICA
  RIBNICA

  Zvonika cerkve svetega Štefana v Ribnici se dvigujeta visoko nad staro mesto. Kot prafara je bila Ribnica že v 9. stoletju osrednje mesto zahodne dolenjske pokrajine, ki se je raztezala od Ljubljanskega barja do reke Kolpe. Starodavno obzidje gradu iz 10. stoletja obkroža park, posvečen zgodovinskim osebnostim iz Ribniške doline. Med njimi so skladatelj Jacobus Gallus, jezikoslovca dr. Ivan Prijatelj in Stanislav Škrabec ter prvi slovenski kartograf Peter Kozler. V gradu je...


   
 • Črnomelj
  Črnomelj
  Črnomelj

  Osrednje belokranjsko mesto. Nastalo je na pomolu med okljuki reke Lahinje in Dobličice, ki je omogočal varno poselitev od pozne bronaste dobe dalje. V času turških vpadov je bilo pomembno vojaško oporišče. V starem mestnem jedru izstopajo grad, komenda, Stoničev grad ter cerkvi sv. Petra in sv. Duha. Črnomelj je tudi kulturno središče, znano po tradicionalnem jurjevanju, ki v juniju privabi folklorne skupine od blizu in daleč.


   
 • Kostanjevica na Krki
  Kostanjevica na Krki
  Kostanjevica na Krki

  Čeprav bližnja okolica Kostanjevice slovi po bogatih arheoloških najdbah, ki dokazujejo obstoj poselitve od najstarejših obdobij prazgodovine do antike, segata nastanek in razcvet mesta na otoku šele v obdobje srednjega veka. Nastanek naselbine je tesno povezan s koroško dinastijo Spanheimov, ki so na začetku 12. stoletja pridobili obsežna ozemlja ob spodnjem toku reke Krke, na meji med nemško državo in ogrskim kraljestvom, in zgradili za obrambo svojih posestev,...


   
 • Metlika
  Metlika
  Metlika

  Metlika je slikovito staro mesto, ki je dobilo mestne pravice leta 1365. V času turških vpadov je bila ena pomembnih obrambnih točk. O pestri preteklosti mesta priča staro mestno jedro z gradom, župnijsko cerkvijo sv. Nikolaja, župniščem, komendo in številnimi trškimi stavbami. V gradu je Belokranjski muzej z bogato arheološko in etnološko zbirko ter gasilski muzej. V mestu je tudi znana vinska klet z izborom uveljavljenih belokranjskih vin.


   
 • Grad soteska
  Grad soteska
  Grad soteska

    Dvorec Soteska. V 16. st. je bil na ravnici ob Krki pozidan predhodnik dvorca Soteska. Tlorisno zasnovo gradiča, ki ga je v prvem desetletju 17. st. skiciral Janez Klobučarič, lahko slutimo v jugozahodnem delu razvalin baročnega dvorca. Veličasten dvorec Soteska, po Valvasorjevem mnenju eden najlepših v deželi Kranjski, je dal v letih 1664 do 1689 pozidati grof Jurij Žiga Gallenberg. Zasnovan je bil kot pravokotnik, katerega notranje dvorišče so obdajali štirje...