DEDIŠČINA

 • Grad Snežnik, Križna jama
  Grad Snežnik, Križna jama
  Grad Snežnik, Križna jama

  Nedaleč od Nove vasi leži grad Snežnik. Mogočna stavba je renesančna, čeprav je bil na tem mestu grad že v 14. stoletju. Snežnik stoji na robu gozda in njegovi visoki zidovi se zrcalijo v gladini majhnega jezera, ki je nekoč oskrboval grajske prebivalce z vodo in ribami. Če se sprehodite po okolici, boste odkrili ostanke angleškega parka in več obnovljenih gospodarskih poslopij. Posebnost med njimi je ohranjena ledenica. V enem od poslopij sta lovska zbirka in polharski muzej, ki...


   
 • Grad Turjak
  Grad Turjak
  Grad Turjak

      Turjak je leta 1067 sezidal Konrad von Auersperg. V 11. in 12. stoletju so mogočno trdnjavo večkrat uničili in obnovili; pozneje je preživela tudi turške vpade. Po potresu leta 1511 so grad prezidali in razširili, da so oblikovali trikoten obrambni prostor. V 17. stoletju trdnjava ni bila več potrebna, zato so Turjak obnovili v udobnejši in uglednejši grad. Med drugo svetovno vojno je bil močno poškodovan, zdaj pa ga obnavljajo....


   
 • Grad Otočec
  Grad Otočec
  Grad Otočec

    Labod Krka je ena naših najzanimivejših kraških rek. Njene vode so nasičene z raztopljenim apnencem, ki se izloča kot lehnjak. Edina slovenska lehnjakotvorna reka tvori v zgornjem toku značilne, do nekaj metrov visoke lehnjakove pregrade, ob katerih so nastali mlini in žage. V srednjem toku se lehnjak plitvo pod površjem izloča v obliki obsežnih podvodnih pragov. Najobsežnejše najdemo v srednjem...


   
 • Grad soteska
  Grad soteska
  Grad soteska

    Dvorec Soteska. V 16. st. je bil na ravnici ob Krki pozidan predhodnik dvorca Soteska. Tlorisno zasnovo gradiča, ki ga je v prvem desetletju 17. st. skiciral Janez Klobučarič, lahko slutimo v jugozahodnem delu razvalin baročnega dvorca. Veličasten dvorec Soteska, po Valvasorjevem mnenju eden najlepših v deželi Kranjski, je dal v letih 1664 do 1689 pozidati grof Jurij Žiga Gallenberg. Zasnovan je bil kot pravokotnik, katerega notranje dvorišče so obdajali štirje...