V Sloveniji je na desetine gradov, med njimi veliko obnovljenih in preurejenih v muzeje in hotele. Številni gradovi so zgrajeni na vrhovih gričev, zato jih je vredno obiskati že zaradi lepega razgleda. Nekateri slovenski gradovi so prava zakladnica kulturne dediščine.

Več ...

KRAJINSKI PARK LAHINJA obsega naravno ohranjeno območje povirja zgornjega toka reke Lahinje, kjer se prepleta vrsta različnih kraških pojavov. Posebej je zavarovanih 7 naravnih spomenikov, dva naravna rezervata in pet kulturnih spomenikov. 


Več ...  

Projekt  Po poteh dediščine je zasnovan na podlagi metodološkega pristopa pri oblikovanju turistične ponudbe v lokalnem okolju, ki temelji na vključevanju vsebin naravne in kulturne dediščine ter t.i. žive dediščine, torej načina vsakodnevnega življenja lokalnega prebivalstva.

Več ...