RIBNICA

Kontaktni podatki:
Škrabčev trg 23
1310 Ribnica

Zvonika cerkve svetega Štefana v Ribnici se dvigujeta visoko nad staro mesto. Kot prafara je bila Ribnica že v 9. stoletju osrednje mesto zahodne dolenjske pokrajine, ki se je raztezala od Ljubljanskega barja do reke Kolpe. Starodavno obzidje gradu iz 10. stoletja obkroža park, posvečen zgodovinskim osebnostim iz Ribniške doline. Med njimi so skladatelj Jacobus Gallus, jezikoslovca dr. Ivan Prijatelj in Stanislav Škrabec ter prvi slovenski kartograf Peter Kozler. V gradu je danes arheološki muzej z zanimivo zbirko izdelkov domače in umetne obrti, predvsem znamenite suhe robe in lončarstva. Cerkev svetega Štefana iz 19. stoletja je ena največjih cerkva na Slovenskem. Njena sedanja zvonika je zasnoval arhitekt Jože Plečnik.

 

Blizu mesta je vas Hrovača z lepo obnovljeno rojstno hišo Stanislava Škrabca.

Nedaleč proti severozahodu stoji sveti Urh na Maršičih. Cerkev je majhna in okrašena s freskami iz 16. stoletja, naslikanimi v barvitem ljudskem slogu. Na severni steni je upodobljen pohod Treh kraljev in Kristusovo rojstvo, zanimivost pa je freska lisice romarice. Alegorija združuje reformacijske ideje s folklorno upodobitvijo živali in je tako zanimiv splet zgodovine in ljudskega humorja.