Črnomelj

ČrnomeljOsrednje belokranjsko mesto. Nastalo je na pomolu med okljuki reke Lahinje in Dobličice, ki je omogočal varno poselitev od pozne bronaste dobe dalje. V času turških vpadov je bilo pomembno vojaško oporišče. V starem mestnem jedru izstopajo grad, komenda, Stoničev grad ter cerkvi sv. Petra in sv. Duha. Črnomelj je tudi kulturno središče, znano po tradicionalnem jurjevanju, ki v juniju privabi folklorne skupine od blizu in daleč.